RANCANGAN TAHUNAN PSS

STRATEGI PELAKSANAAN
 1. Mesyuarat J/kuasa Induk, Kerja dan Unit-unit PSS
 2. Penambahan koleksi buku
 3. Proses baik pulih buku-buku yang rosak
 4. Pelupusan buku-buku yang tidak boleh dibaik pulih
 5. Temu duga pemilihan pengawas perpustakaan
 6. Proses teknik bahan
 7. Kempen derma buku/ majalah/ media
 8. Keratan akhbar
 9. Promosi bahan bacaan/ bahan media
 10. Sudut-sudut maklumat
 11. Keceriaan PSS
 12. Kursus dan latihan
 13. erkembangan Staf
 14. Orientasi kepada semua pelajar dan guru tentang peraturan dan penggunaan PSS
 15. Pengautomasian dan sirkulasi
 16. Pameran buku-buku baru
 17. Pameran bertopik mengikut panitia mata pelajaran
 18. Sudut Literasi Maklumat
 19. Anugerah Pembaca dan Pengguna Terbanyak
 20. Brosur
 21. Program NILAM
 22. Buletin
 23. Minggu PSS

Sila rujuk jadual perancangan tahunan.